Lyckad comeback för Skärtorsdag

Inspirerande möten, nya lärdomar – och upptakten till nya affärsuppgörelser. Skärtorsdag 2021 anordnades i en mindre skala, men var precis den injektion av nytta och nöje som branschen behöver.

– Responsen efteråt har varit väldigt positiv, både från utställare och de som kom för att delta på annat sätt, mingla, lyssna på föreläsningar, och var med på middagen, säger Ingegerd Green, vd på Skärteknikcentrum Sverige.
Det var tredje gången i ordningen som Skärtorsdag anordnades, och andra gången som det hölls i samarbete med Epic i Växjö. Förra året, då pandemin satte stopp för fysiska möten, genomfördes en digital variant. Och när arrangemanget nu var tillbaka i fysisk form var det i en lite mindre skala, fortfarande med vissa restriktioner.
Men att det var uppskattat att överhuvudtaget kunna ses, prata och utbyta erfarenheter – är tydligt.
– Hela dagen var en positiv upplevelse och det känns som att föredragen också var mitt i prick. De gav mycket inspiration och nya tankar om hur man kan jobba vidare med sitt hållbarhetsarbete. Det märkte vi också genom de samtal som fortsatte efteråt, säger Ingegerd Green.
Dagen blev både ett tillfälle att återse gamla bekanta och branschkollegor, och att knyta nya kontakter. En och annan affärskontakt som uppstod lär ha fortsatt, och lett vidare till nya beslut om investeringar.
Att Skärtorsdag överlag är ett mer intimt arrangemang än de stora branschmässorna tror Ingegerd Green också kan vara en fördel.
– Här kan man träffas i lugn och ro, i ett mindre och väldigt branschspecifikt arrangemang. Det blir mer nära. Det är inte lika mycket sälj i luften, utan mer ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte.
Själv gläder hon sig åt att företagen i branschen har nytta av det Skärteknikcentrum Sverige erbjuder.
– Det är så kul att se att när vi bestämt oss för att jobba med mötesplatser av olika slag så skapar det nytta och värde direkt! Medan andra saker vi jobbar med som branschorganisation ger mer nytta på sikt.
Planen är förstås att Skärtorsdag som fysiskt evenemang återkommer som vanligt 2022. Men även att fortsätta med det nya Skärtorsdag X, som arrangeras digitalt den tredje torsdagen varje månad. Dessutom finns planer på nya Skärtorsdag L, med fysiska möten inom mer avgränsade geografiska områden.
– Vi vill nå ut till fler regioner i Sverige där det finns företag som kan ha nytta av att träffas med fokus skärande bearbetning. I nuläget kikar vi på fem geografiska kluster i vår bransch, med tätorter där det går att ha träffar. Så det är något vi håller på att utveckla. För möten är viktiga tycker vi. Jätteviktiga.