Johan Tegnér
Nordic Brass Gusum


Johan Tegnér är produktchef och arbetar med företagets produkter, såväl med kunderna som med utvecklingen av dem. Inom den skärande bearbetningen utmärker sig AquaNordic® som ett blyfritt mässingsalternativ. Johan företräder Nordic Brass Gusum inom nationell och internationell forskning inom mässing och koppar. Tidigare har Johan även arbetat med stål och rostfritt stål i olika roller.

Omställning inför blyfri produktion. Hur sker forskning/utveckling, hur ser det ut idag lagar, regler?

– Framgångar med blyfri mässing

Bly kommer fasas ut som legeringselement men då behövs också bra alternativ. Johan Tegnér, produktchef på Nordic Brass Gusum, menar att deras blyfria mässingslegeringar inte bara innebär ett bättre alternativ för miljön – utan har flera positiva egenskaper.

Mässing är en användbar metall som består av koppar och zink, c:a 60% respektive c:a 40%. Men för att få rätt egenskaper tillsätts också andra legeringsämnen, däribland bly för att metallen enklare ska kunna bearbetas – till exempel genom svarvning.
Eftersom bly kan ha skadliga effekter på hälsan har lagar och förordningar blivit allt hårdare. Blyet måste fasas ut.
Produktchefen Johan Tegnér berättar för Skärtorsdagens deltagare om hur Nordic Brass Gusum – ett av Sveriges äldsta bruksföretag med 360 års erfarenhet av mässing – samarbetat med forskare för att ta fram en blyfri legering.
– Vi ville visa industrin att vi kan jobba med mindre blyhalt i legeringarna. Vi har tagit fram produkten AquaNordic®, som är en mässing med max 0,1 procent bly. Den uppfyller alla myndighetskrav och är lätt att bearbeta.
Genom forskning och djupgående tester har Nordic Brass Gusum lyckats återskapa blyegenskapen som gör att man kan svarva och skära i legeringen. Detta görs genom att tillsätta en keramisk partikel som ger mässingen samma egenskaper som bly vid skärande bearbetning.
– Dessutom är AquaNordic® faktiskt mer kostnadseffektiv än traditionell mässing. Så det finns många fördelar, säger Johan Tegnér.
Flera företag har redan använt AquaNordic®, och produkten finns nu över hela världen. Förutom att AquaNordic® är blyfri, är den även kompatibel med andra mässingsprodukter varför den inte behöver inte specialsorteras i kundens skrot. Den är hundra procent återvinningsbar.

Presentation