Martin Isacsson
Siemens


Martin Isacsson arbetar på Siemens Digital Services, och bygger bland annat lösningar för industriell IoT, simulering och analys för att hjälpa företag att bygga transparens och hitta lösningar i såväl produktion som värdekedja.

Industriell IoT och Digitala Tvillingar

Förr talade man om automatisering. Nu handlar den stora industriella revolutionen om digitalisering. När Martin Isacsson från Siemens talar om digitala tvillingar, öppnas dörren till en smidigare produktion.

Egentligen handlar det om hållbar utveckling, menar Martin Isacsson. För i det digitala sättet att arbeta finns både miljövinster och ekonomiska vinster. Genom det som kallas en ”digital tvilling” finns möjligheten att förebygga, justera och åtgärda olika typer av fel – innan produkten ens tillverkats.
– Det vi kan ta reda på genom en digital tvilling är hur produkten kommer att bete
sig när den kommer ut till kund, säger Martin Isacsson.
En digital tvilling är helt enkelt en digital prototyp. Istället för att skapa dyra fysiska prototyper som kanske behövs åtgärdas gång på gång, kan en digital tvilling – en digital kopia av produkten – kontrolleras och justeras innan man startar tillverkningen.
– Men det slutar aldrig på ritningsstadiet, vi måste också se till att den kan produceras. Därför kan vi simulera upp produktionsmiljön, och se om produktionen kommer att rulla som vi vill för de produkter vi har designat, fortsätter Martin Isacsson, som poängterar att det faktiskt inte ens behöver röra sig om en produkt – en digital tvilling kan användas på så många olika områden:
– Vid ett tillfälle skulle ett företag bygga ny anläggning, en expansion av den befintliga. Men de visste inte hur flödena skulle rulla, så vi gjorde en simulering. Så kunde man virtuellt se att allt skulle fungera, innan man började bygga.
Men det slutar inte där. När produkten väl är ute hos kund, eller flödena på plats, så kommer uppföljningssystemet in i bilden. Ett dataflöde från produkten talar om hur allt fungerar – och genom uppkopplingen kan nya uppgraderingar sättas in när de finns och behövs. Den digitala tvillingen blir en representant för produkten som finns på marknaden-
– Med tiden gör det också att man kan hitta uppslag och möjligheter till nya innovationer. Och ta det tillbaka till produktionen.

Thinking industry further! >>
SINUMERIK >>

Presentation