Linda Fransson
Gnosjö Automatsvarvning


Linda Fransson är vd för familjeföretaget Gnosjö Automatsvarvning AB. Hon fick sina aktier i bolaget redan som 14 åring och har haft flera ledande befattningar innan hon klev på vd-posten 2012. Linda Fransson har en teknologie kandidatexamen, inriktning Maskinteknik, från Tekniska Högskolan vid Jönköping University.

Hållbarhet handlar om långsiktighet

Idag är Gnosjö Automatsvarvning till 97% självförsörjande på el, och använder enbart förnybar energi. Men hållbarhet handlar inte bara om miljö, utan även om människors mående. Det menar vd Linda Fransson, som uppmanar alla företagare att tänka långsiktigt.

När Skärtorsdags första talare intog den lilla scenen på Linnéuniversitetet handlade det om hållbarhet – ur flera perspektiv. Linda Fransson, vd på Gnosjö Automatsvarvning, delade med sig av företagets tankar kring satsningar på framtiden. Till en början om hur elförsörjningen ser ut.
Med en total elförbrukning på 2 726 mwh 2020 hade företaget själva producerat 2 649 mwh. Det gör att de är till 97% självförsörjande på el, och köper in resten från förnybara källor. Den stora andelen egenproducerad energi kommer från vindkraftverk som de köpt in sig på tillsammans med andra aktörer. Men en inte oansenlig del kommer också från egna solpaneler. Idag kommer 12% av den totala elförbrukningen från solpanelerna, som lagts över hela produktionstaket.
– Varför är det inte så överallt? Det finns de med betydligt större tak än vi har, säger Linda Fransson.
När hon pratar med en del andra bolag säger de att de måste ha sin investering tillbaka på tre månader. Det, menar hon, är inte ett hållbart sätt att tänka. Så tänkte inte hennes föräldrar, och så tänker inte hon och hennes syster.
När de för 20 år sedan bestämde sig för att installera bergvärme sades det att det skulle ta fyra år för den att återbetala sig.
– I verkligheten tog det bara ett år, om man räknar med alla parametrar, konstaterar Linda.
– Men om vi hade varit tvungna att ha investeringen tillbaka på tre månader hade vi förstås inte gjort det här.
Hållbarhet handlar dock inte bara om varifrån elen kommer. Man brukar tala om tre perspektiv: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Och på Gnosjö Automatiska försöker man se till alla områden för att säkra en bra och trygg framtid. För att gynna den sociala hållbarheten ger man bland annat personalen möjlighet till samtalscoachning på arbetstid.
– Vi har en samtalscoach som regelbundet kommer till oss. Då får man prata om vad man vill. Det kan handla om ekonomiska funderingar, privata problem, eller något som har med jobbet att göra.
En annan satsning som gjorts på personalen är den anställda yrkesläraren Elvira Zahirovic, som sedan två år jobbar med utbildning av personalen.
– Förra året hade vi 2 000 utbildningstimmar. Det är ett långsiktigt sätt att jobba, och det kommer att göra skillnad i produktionen, säger Linda Fransson.
Hon visar bilder och siffror på satsningarna, resultaten, och hur fördelningen ser ut mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. Det är en bit kvar till jämställdhet. Men vägen framåt fortsätter, med en medvetenhet om att det går att påverka och förändra, om man bara vill. Därför har man också avsatt 12 miljoner kronor till innovationsprojekt som ska framtidssäkra verksamheten.
– Min vision är att våra kunder väljer oss för totalpriset. Att vi jobbar med egenproducerad el, utan koldioxidutsläpp, med personal som mår bra och har möjlighet att satsa framåt. Det tror jag mycket på. Så jag hoppas att fler tar efter oss. Det är vår uppmaning. Det finns inget bättre än att känna att man kan göra skillnad.

Presentation