Sophia Engström
European Enterprise Network


Sophia Engström arbetar sedan 10 år med verksamhetsutveckling inom RISE. Hon har en kombinerad tjänst där innovationscoach är en av dem. Sophia har en bakgrund inom tillverkningsindustrin och har även arbetat med service- och tjänsteproduktion. En gång i tiden var Sophia urmakarlärling.

Innovation, vad är det och hur gör vi?

Har vi råd att satsa på innovationer? Har vi råd att inte göra det?
När Sophia Engström från RISE och European Enterprise Network talar om framtiden bjuder hon på filosofiska frågor och inspiration. Men också konkreta tips på hur ditt företag kan få stöttning.

Tidigare fanns Statens Provningsanstalt – ett namn de allra flesta känner igen. Numera finns RISE, som är ett samarbete mellan SP, Innoventia och Swedish ICT. RISE fungerar som ett svenskt tekniskt forskningsinstitut, och det är här som Sophia Engström jobbar som revisor för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet, och – inte minst – som innovationscoach.
– Jag kommer från verkstadsindustrin, så jag vet vad det handlar om, säger Sophia, som egentligen startade sin jobbkarriär med tio år som urmakarlärling. Det var där hon hittade sitt intresse för teknik.
I sin föreläsning ”Innovation – för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige” belyser hon att innovation som begrepp är så mycket vidare än de flesta tror.
– Den bredare definitionen av innovation är dels att kunna ta en befintlig produkt, en tjänst, eller en affärsmodell, och förädla den. Eller att skapa en helt ny – och ta den till marknaden och göra den kommersiell, säger Sophia.
Naturligtvis är idéarbetet grunden, men det slutar inte där. Det gäller att ha en fungerande innovationsledning på plats; att planera, genomföra och följa upp. Att hitta ett systematiskt sätt att jobba med innovation.
– När man får en bredare insikt om vad innovation är så kanske man behöver ett systematiskt sätt att jobba med det i sin organisation, integrera det i affärsmodellen och öva på det. Det är det vi försöker hjälpa till med. Det är först när vi övar och övar och övar som vi blir kompetenta.
RISE är en del av Enterprise Europe Network, som kan erbjuda stöd och service till små och medelstora företag.
– Vi erbjuder totalt upp till sju dagar kostnadsfri coachning och analys. Det vi kan göra är en nulägesanalys av företages innovationsförmåga, och en benchmarkingrapport som jämför er med andra bolag i er bransch. Sedan följer en handlingsplan och coachning, säger Sophia Engström, som menar att behoven kan se väldigt olika ut för olika bolag.
Ibland är det produktutveckling som behövs, ibland kan förändringar i omvärlden göra att hela affärsplanen måste jobbas om. Men i det flesta fall handlar det ändå om att fortsätta jobba enligt den ursprungliga idén, och tro på den, medan man satsar på de förändringar som framtiden kräver.
– Jag brukar säga som Tage Danielsson: Låt oss tro på det vi trodde på trots allt.

Presentation