Thomas Björck
Ovako


Thomas Björck har roll som Group R&D technical expert med fokus på kundernas komponenttillverkning. Däri ingår machining guidelines, slipnings-know-how och värmebehandlingsfrågor. Även att kunna erbjuda kunden mest kostnadseffektiv tillverkningsväg för komponent med given funktion. Tidigare har Thomas lett en grupp på SWERIM (f.d. SwereaKIMAB) i ca 10 år inom skärande bearbetning.

Material och lösningar i gränslandet mellan högbelastade komponenter och automatiserad produktion

Ovako erbjuder material och lösningar för högt belastade applikationer, men även för applikationer med krav på kostnadseffektiv produktion.

Under Skärtorsdagen höll Thomas Björk en mycket uppskattad föreläsning om Ovakos attribute brands M-steel och BQ-steel. Med dessa har Ovako hittat det bästa av båda världar – tack vare avancerad metallurgisk know-how. Aktuella kund-case i mjuk –och hårdbearbetning visades. Thomas bjöd även på tips på hur man som designer kan tänka för att få en stark och lätt komponent och system.

Presentation