Skärtorsdag X – framtidens verkstad, möjligheter med modern skärvätskehantering

Den skärande bearbetningsbranschens mötesplats för nätverkande, utbildning och omvärldsbevakning. Alltid intressanta föredrag, nästan alltid den tredje torsdagen varje månad.

Skärtorsdag X arrangerades den 20 januari med Wallenius Water Innovation, tekniska medlemmar i Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige.

Globala trender driver den tekniska utvecklingen och sätter därigenom agendan för det dagliga arbetet inom den skärande bearbetningsbranschen. Företagen strävar mot högre produktivitetsmål – samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera medarbetare med efterfrågad kompetens. För att nå dessa mål så innebär det ofta alltmer automation och IT, ofta kallat Industri 4.0. Här får skärvätskehanteringen litet, eller nästan inget, utrymme. Skärvätskehanteringen är ofta en manuell uppgift för operatören. Kanske har det att göra med att själva kostnaden för skärvätskan i produktkalkylen ofta är låg, någon procent, och att de flesta inte ser dess totala påverkan på det operativa resultatet som ofta är 10–15 gånger högre (!). Det innebär att det finns potential för att höja produktiviteten på ett automatiserat och hållbart sätt – något som Wallenius Water Innovation har tagit fasta på i sitt utvecklingsarbete. Genom att använda industriell UV-teknik för skärvätska kombinerat med en unik automatisk mätning och justering av skärvätskekoncentration och tanknivå i maskin skapas förutsättning för ett hållbart arbetssätt för operatören och en kostnadsbesparing för företaget.

Under webbinariet tog Per Vesterberg från Wallenius Water Innovation med oss på en resa för en hållbar och ökad produktivitet. Träffen vände sig särskilt till företag och skolor som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete i allmänhet och skärvätskehantering i synnerhet.

Dokumentation

Webbplats: Wallenius Water Innovation
På webbplatsen finns information om FluidWorker med produktinformation, kundcase, blogg om produktivitet relaterat till skärande bearbetning/skärvätska, kunskapsbank om kemikalielagstiftning, UV och mycket mer.

Film: Hur man stoppar bakterietillväxt i skärvätskor
FluidWorker – den beprövade giftfria lösningen för att säkra lång livslängd i skärvätskor. Många farliga biocider begränsas nu av kemikalielagstiftningen. FluidWorker är ett säkert alternativ som reducerar bakterier i skärvätskor med hjälp av UV-ljus. Se varför detta är viktigt ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv liksom de ekonomiska fördelar det skapar.

Produktblad: Mer info om nya FluidWorker 150.

Sociala medier: Följ Wallenius Water Innovation på LinkedIn.

Träffar 2022:
Underhållsmässan, Svenska Mässan, Göteborg, 31 maj–3 juni, Svenska Mässan, Göteborg, delad monter B07:60
ELMIA Verktygsmaskiner, Jönköping, 10–13 maj, egen monter B07:39

Tack för intressanta samtal och frågor.

Per Vesterberg
chef direktförsäljning
per.vesterberg@walleniuswater.com
073-942 22 56
Wallenius Water Innovation

Presentation