Premiär för Skärtorsdag X den 20 maj 2021

Nu lanserar Skärteknikcentrum Sverige – Skärtorsdag X – en digital serie tredje torsdagen varje månad. Spännande föredrag, utbildningar och nätverk – bland annat tillsammans med föreningens medlemmar.

Gäster den 20 maj: Mikael Heilmann, Miles Free och Navid Modiri.
Mer information och anmälan på sktc.se.

Välkomna!