Bon-Hee Jones Svensson
Almi Företagspartner Kronoberg


Bon-Hee Jones Svensson arbetar som företagsrådgivare hos Almi Företagspartner i Kronoberg AB och som projektledare för hållbarhetserbjudandet ”Framtidsgeneratorn”. Bon-Hee är född i Sydkorea, uppvuxen i förort till Stockholm och Växjöbo sedan 2015. Bon-Hee har drygt 20 års erfarenhet av marknad, kommunikation och e-handel i ett flertal olika branscher.

Varför hållbar utveckling?

Framtiden stavas hållbarhet, men för att komma igång med företagets resa mot en mer hållbar utveckling kan det behövas stöttning. Bon-Hee Jones Svensson från Almi berättade mer om hur de kan hjälpa till, för Skärtorsdags deltagare.

Statliga Almi Företagspartner finns i hela landet, och det är ingen nyhet för de flesta att de erbjuder både lån och affärsutveckling. Men vad färre kanske känner till är att det finns möjlighet att få hjälp med företagets hållbarhetssatsning – med fokus på alla tre aspekter: miljö, ekonomi och social hållbarhet.
– Vi vänder oss till små och medelstora företag, och sådana finns det många av i den skärande bearbetningen. Så vi välkomnar verkligen industrin, säger Bon-Hee Jones Svensson, rådgivare på Almi i Kronoberg.
Hon berättar för Skärtorsdags deltagare om hur Framtidsgeneratorn – en del av ESF-projektet ”Hållbara Intraprenörer” – ger stöd till kompetenshöjande insatser inom hållbar utveckling.
Allt börjar med en behovsanalys, där Almis rådgivare tittar på företagets nuläge, och vilka behov och utmaningar som finns när det gäller hållbarhetsarbetet. Sedan går man vidare med framtidsdialog, hållbarhetsworkshop och analyser som ska hjälpa företaget framåt.
Kort sagt handlar det om att skaffa sig koll, sätta tydliga mål och omsätta dessa mål i verkligheten. Det är ett arbete som ska göra företaget mer lönsamt – på lång sikt.
– Vad vill vi utveckla? Vad kan vi utveckla så att vi kanske kan ta betalt för det? Vad vill vi lyfta och kommunicera? Vi kan hjälpa er med mycket som gäller allt det här. Men att gå från ord till handling är upp till er, säger Bon-Hee.
Inom Almis hållbarhetssatsning finns också vd-grupper där man lär sig av varandra, och hållbarhetscoachning som stöttar företagen i att gå från ord till handling. I framtidssimuleringen får man insikt i hur hållbarhetssatsningarna kan påverka företagets ekonomi och hur finansieringsbehovet kan lösas.
– Vi finns i hela Sverige, så det är bara att höra av sig, säger Bon-Hee Jones Svensson och tillägger:
– Vår hjälp kostar ingenting utom ert eget engagemang.

Presentation